Ψυχολογική Υποστήριξη

Συμβουλευτική Γονέων

Η οικογένεια είναι ένα δυναμικό σύστημα που αποτελεί τη βάση της κοινωνίας μας. Μέσα από την οικογένεια μεγαλώνουμε ως παιδιά, εξελισσόμαστε ως έφηβοι και αργότερα ως ενήλικες καλούμαστε να δημιουργήσουμε τη δική μας οικογένεια. Στην οικογένεια που δημιουργούμε ως ενήλικες πολλές φορές είμαστε σύζυγοι αλλά και γονείς ταυτόχρονα.
Παρ’ όλο του το μεγαλείο, ο ρόλος του γονιού κρύβει συχνά πολλές δυσκολίες. Μία από τις μεγαλύτερες είναι το γεγονός ότι κανένας δε γεννιέται γονιός, αλλά γίνεται στην πορεία της ζωής του. Συνεπώς, οι γονείς καλούνται να μεγαλώσουν το παιδί τους ερχόμενοι αντιμέτωποί με ποικίλες αντιξοότητες και κυρίως με τις δικές τους αδυναμίες, λάθη και τις προσωπικές τους εμπειρίες ως παιδιά.

Συχνά οι γονείς βρίσκονται απέναντι σε προβλήματα σε σχέση με τα παιδιά τους. Στη διάρκεια της ανάπτυξης του ένα παιδί μπορεί να παρουσιάσει ποικίλες δυσκολίες π.χ.:

 • οργανικές (σύνδρομα, νοσήματα, αναπηρίες, κινητικές δυσκολίες κτλ.)
 • οικογενειακές (προβλήματα στην οικογένεια, διαζύγιο, απώλεια, θάνατο, κακοποίηση, προβλήματα συμπεριφοράς στο σπίτι κτλ.)
 • αναπτυξιακές (μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα λόγου κτλ.)
 • κοινωνικές (προβλήματα στο σχολείο, δυσκολία σχολικής προσαρμογής, φυγή από το σχολείο, προβλήματα κοινωνικοποίησης κτλ.)
 • συναισθηματικές (άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση κτλ).

Η συμβουλευτική γονέων έρχεται να στηρίξει το γονέα στο δύσκολο έργο του να βοηθήσει το παιδί του να ξεπεράσει τις δυσκολίες του, να αναπτυχθεί και να ωριμάσει. Παρά την ονομασία της, ο όρος «συμβουλευτική» δεν αναφέρεται σε μια σειρά συμβουλών. Ο ειδικός συχνά δίνει κάποιες συγκεκριμένες συμβουλές για κάποια θέματα στους γονείς, όμως αυτό είναι μόνο ένα μέρος της διαδικασίας. Στη συμβουλευτική γονέων οι γονείς φέρνουν προς συζήτηση οτιδήποτε τους απασχολεί σε σχέση με το παιδί.

Συχνά αυτές οι συναντήσεις έχουν εκπαιδευτικό και προληπτικό χαρακτήρα και επικεντρώνονται στην ευαισθητοποίηση των γονέων και στην αλλαγή της στάσης τους μέσα στην οικογένεια. Ο ειδικός, ως παρατηρητής εξωτερικός, προσφέρει μία διαφορετική ερμηνεία, «μια νέα ματιά» στους γονείς κι έτσι μπορεί να ανοίξει εναλλακτικές διόδους αντιμετώπισης του προβλήματος. Έτσι αλλάζοντας οι γονείς, αλλάζει και το παιδί.

Η συμβουλευτική γονέων έχει τη μορφή ατομικών συναντήσεων με ένα ειδικό και με τους γονείς ή με τον κηδεμόνα του παιδιού / εφήβου. Πολλές φορές η συμβουλευτική γονέων γίνεται παράλληλα με την θεραπεία του παιδιού.

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιού

Η παιδική ηλικία είναι η πιο κρίσιμη για την ανάπτυξη του ατόμου. Μεγαλώνοντας το παιδί μαθαίνει να σχετίζεται με τους γονείς και τα αδέρφια του και τους συνομήλικους του, μαθαίνει και παίζει ανάλογα με την ηλικία του και τις δυνατότητες του και σιγά-σιγά μαθαίνει να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του σε σχέση με το περιβάλλον που βρίσκεται.

Συχνά όμως παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα στην ανάπτυξη του παιδιού. Μερικά από αυτά είναι:

 • δυσκολίες ύπνου και διατροφής
 • ενούρηση
 • ευκόπριση
 • διαταραχές λόγου
 • προβλήματα συμπεριφοράς
 • επιθετικότητα και κατάθλιψη
 • προβλήματα κοινωνικοποίησης και συμπεριφοράς
 • προβλήματα μάθησης, συγκέντρωσης και προσοχής
 • μαθησιακές δυσκολίες
 • άγχος
 • χαμηλή αυτοπεποίθηση
 • ψυχοσωματικά προβλήματα κτλ.

Συνήθως αυτές οι δυσκολίες χρειάζονται άμεσα θεραπευτική παρέμβαση.

Η ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών είναι θεραπεία που χρησιμοποιεί την επικοινωνία ως θεραπευτικό μέσο. Μέσα από την ψυχολογική υποστήριξη το παιδί ενθαρρύνεται να εκφράσει τα προβλήματά του και ό,τι θέματα το απασχολούν μέσα από το λόγο, το παιχνίδι ή άλλες δραστηριότητες π.χ.ζωγραφική, κατασκευές, πλαστελίνη, παραμύθι, κουκλοθέατρο κτλ. Συχνά στις συνεδρίες με τα παιδιά ο λόγος μπορεί να αποκτά δευτερεύοντα ρόλο και το παιδί μπορεί να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι ή τις άλλες δραστηριότητες ως μέσο έκφρασης για να εξωτερικεύσει τις αντιφάσεις του απέναντι σε διάφορες καταστάσεις. Μέσα από αυτή τη διαδικασία το παιδί μπορεί να καταλάβει τα συναισθήματα του και να βρει λύση σε προβλήματα. Ο ρόλος του θεραπευτή είναι να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον όπου το παιδί μπορεί να εμπιστευτεί για να εκφράσει αυτά που το απασχολούν.

Η ψυχολογική υποστήριξη παιδιών είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο. Πολλές φορές η συμβουλευτική γονέων μπορεί να είναι απαραίτητη συγχρόνως με τη θεραπεία του παιδιού με σκοπό οι γονείς να στηρίξουν από την πλευρά τους τη θεραπεία του παιδιού.

Είναι απαραίτητο οι συνεδρίες με το παιδί να λαμβάνουν χώρο την ίδια μέρα και ώρα κάθε βδομάδα και κατά προτίμηση στην ίδια αίθουσα. Η διάρκεια της θεραπείας καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού.

Ψυχολογική Υποστήριξη Εφήβου

Η εφηβεία είναι η μεταβατική περίοδος μεταξύ του κόσμου των παιδιών και των ενηλίκων. Η μετάβαση από την παιδικότητα στην ενηλικίωση φέρνει μια αναστάτωση στον έφηβο που καλείται να τη διαχειριστεί. Η μετάβαση γίνεται πιο ομαλή όταν ο έφηβος διαθέτει τις κατάλληλες ψυχικές αντοχές κι ένα υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά πολλές φορές μπορεί ο έφηβος να έχει την ανάγκη για επιπλέον στήριξη σε αυτή την περίοδο της ζωής του.

Συχνά προκύπτουν συγκεκριμένες δυσκολίες στην εφηβεία όπως:

 • μαθησιακές δυσκολίες
 • κοινωνικές δυσκολίες
 • προβλήματα συμπεριφοράς
 • χρήση ουσιών
 • προβλήματα ταυτότητας φύλλου
 • άγχος
 • κατάθλιψη
 • διατροφικές διαταραχές κτλ.

Η ψυχολογική υποστήριξη αποτελεί μια διεργασία μέσα στην οποία ο έφηβος μπορεί να διαπραγματευτεί τα προσωπικά του ζητήματα που τον απασχολούν σε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Πολλές φορές μέσα στις συνεδρίες ο έφηβος έχει την ευκαιρία να ξαναβιώσει ή και να επαναλάβει και να λύσει θέματα που του παρουσιάστηκαν στην παιδική ηλικία αλλά έμειναν άλυτα ή θέματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφηβική ηλικία και είναι αναγκαίο να ξεπεραστούν.

Η συμβουλευτική εφήβων χρησιμοποιεί ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας το λόγο χωρίς όμως να αποκλείονται και άλλα μέσα έκφρασης π.χ.

 • εικαστικές τέχνες
 • παραμύθι
 • παιχνίδι κτλ.

Η ψυχολογική υποστήριξη μπορεί να γίνει σε ατομικό και σε ομαδικό πλαίσιο ανάλογα με τις ανάγκες του θεραπευόμενου έφηβου. Η επαφή με τους γονείς είναι καλό να γίνεται παρουσία του εφήβου και δίνεται μεγάλη βάση στην έννοια του απορρήτου.