Για να απευθυνθεί ένας γονιός στο λογοθεραπευτή θα πρέπει να έχει υπόψη του, τα στάδια ανάπτυξης του λόγου και της ομιλίας του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Έως 12 μηνών: αντιδρά σε ήχους, στρέφει το κεφάλι και το βλέμμα στην πηγή των ήχων, αρθρώνει φθόγγους και συλλαβές (πα, μπα, τα κλπ), ανταποκρίνεται στο όνομά του.

Έως 18 μηνών: εμφάνιση των πρώτων λέξεων, μίμηση των λέξεων που εκφέρουν οι μεγάλοι, πρώτο συμβολικό παιχνίδι (π.χ κάνει ότι μιλάει στο τηλέφωνο). Κατανοεί και εκτελεί απλές εντολές και δηλώνει (μη λεκτικά) τις βασικές του ανάγκες.

Έως 2 χρονών: το λεξιλόγιό του εμπλουτίζεται (20 – 50 λέξεις), κατονομάζει οικεία αντικείμενα και πρόσωπα, κατανοεί και εκτελεί σύνθετες εντολές, απαντά σε απλές ερωτήσεις και λέει το όνομά του, σχηματίζει απλές φράσεις με 2 λέξεις, εκδηλώνει αιτήματα (θέλω + αντικείμενο).

Έως 3 ετών: το παιδί σχηματίζει ολοκληρωμένες προτάσεις, κατανοεί, διατυπώνει και απαντά σε απλές ερωτήσεις, η άρθρωσή του γίνεται κατανοητή από τα οικεία του πρόσωπα, χρησιμοποιεί σωστά αντωνυμίες, πρόσωπα, αριθμούς και ρήματα και η ροή του λόγου του είναι συνεχής χωρίς σημαντικούς δισταγμούς ή κομπιάσματα.

Έως 4 ετών: η ομιλία του παιδιού, ομοιάζει με αυτήν των ενηλίκων (γίνεται κατανοητή από οποιοδήποτε συνομιλητή), η άρθρωση τελειοποιείται (υπάρχει ανοχή μόνο για τα /ρ/ και /σ/), το παιδί αφηγείται ιστοριούλες και περιγράφει εικόνες με ευκολία, κατανοεί και απαντά σε όλων των ειδών τις ερωτήσεις.